Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
3 / 2018 privind aprobarea organizarii retelei scolare de invatamant preuniversitar de stat de pe raza Comunei Parincea, in anul scolar 20018/2019 25-01-2018
2 / 2018 privind stabilirea indemnizatiei maxime lunare de care beneficiaza consilierii locali si a salariului de baza pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului si serviciile publice din subordinea Consiliului local, incepand cu data de 1 ianuarie 2018. 25-01-2018
1 / 2018 privind acoperirea definitiva a deficitului bugetar pe anul 2017 a sectiunii dezvoltare, in suma de 231388,62 lei si a sectiunii de functionare a activitatilor finantate din venituri proprii, in suma de 4277,63 lei, din excedentul anilor precedenti al bugetului local. 25-01-2018
52 / 2017 privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ - structura de sprijin pentru activitatea de asistenta sociala si protectia copilului la nivelul Comunei Parincea 31-10-2017
51 / 2017 privind aprobarea vanzarii apartamentului nr. 9, situat in bl. nr. 1, sc. A, etj. 2, Sat Parincea, Comuna Parincea, parte din domeniul privat al Comunei Parincea, a raportului de evaluare si a Caietului de sarcini 31-10-2017
50 / 2017 privind aprobarea rectificarii bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Comunei Parincea, pe anul 2017. 31-10-2017
49 / 2017 privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Parincea pe trim. al III-lea 2017 31-10-2017
48 / 2017 privind aprobarea initierii procedurii de concesionare a terenului in suprafata de 300mp din albia minora a paraului "Parincea", apartinand domeniului public al statului, aflat in administrarea Administratiei Nationale Apele Romane, in vederea executarii lucrarilor din cadrul investitiei "Pod din beton armat peste paraul Parincea, punct Durac Constantin, Sat Parincea, Com. Parincea, Jud. Bacau" 11-10-2017
47 / 2017 privind aprobarea noilor tarife pentru serviciile publice altele decat cele de alimentare cu apa potabila si de canalizare 28-09-2017
46 / 2017 privind aprobarea lucrarilor de desfiintare(demolare) a imobilului Scoala Vladnic, Sat Vladnic, Comuna Parincea, Jud. Bacau 28-09-2017
45 / 2017 privind aprobarea lucrarilor de desfiintare(demolare) a imobilului Gradinita Parincea, Sat Parincea, Comuna Parincea, Jud. Bacau 28-09-2017
44 / 2017 privind aprobarea rectificarii bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Comunei Parincea, pe anul 2017 28-09-2017
43 / 2017 privind avizarea intocmirii lucrarilor de expertizare si reproiectare pentru lucrarile de interes local la obiectivul: "Sala de sport - Sat Parincea, Com. Parincea, Jud. Bacau 31-08-2017
42 / 2017 privind aprobarea Actului aditional nr. 2 la Contractul de executie de lucrari nr. 7 din 6 aprilie 2016 - "Modernizare drumuri locale in Comuna Parincea, Jud. Bacau - Sat Vladnic 31-08-2017
41 / 2017 privind stabilirea unor restrictii de tonaj, aprobarea unor taxe locale si sanctionarea nerespectarii regulilor stabilite de Consiliul Local Parincea, pentru utilizarea drumurilor comunale 31-08-2017
Înapoi