Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
40 / 2017 privind atribuirea unor terenuri in folosinta gratuita pentru construirea unei locuinte, in baza Legii 15/2003 31-08-2017
39 / 2017 privind retragerea dreptului de folosinta a unor terenuri acordate pentru construirea unei locuinte, in baza Legii 15/2003 31-08-2017
38 / 2017 privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului legal de uz si servitute in favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A., asupra terenului in suprafata totala de 105mp 31-08-2017
37 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a finantarii de la bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin PNDL, pentru obiectivul de investitie "Infiintarea sistemului public de apa uzata(canalizare) in Com. Parincea Jud. Bacau 27-07-2017
36 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a finantarii de la bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin PNDL, pentru obiectivul de investitie "Infiintarea sistemului public de alimentare cu apa in Com. Parincea Jud. Bacau 27-07-2017
35 / 2017 privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea metodologiei de repartizare a terenurilor atribuite in baza Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala 27-07-2017
34 / 2017 privind stabilirea indemnizatiei maxime lunare de care beneficiază consilierii locali și a coeficienților corespunzători salariilor de bază pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului si serviciile publice din subordinea Consiliului Local 27-07-2017
33 / 2017 privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Parincea Jud. Bacău 16-06-2017
32 / 2017 privind aprobarea inițierii procedurii de concesionare a terenului în suprafață de 47mp, în vederea executării lucrărilor din cadrul investiției "Pod din beton armat peste Pârâul Parincea, punct Durac Constantin, Sat Parincea, Com. Parincea, Jud. Bacău" 16-06-2017
31 / 2017 privind asocierea Comunei Parincea Jud. Bacau, cu comunele: Horgești, Ungureni și Pâncești din Jud. Bacău, în vederea realizării obiectivului de investiție de interes public Construire garaj 2 locuri pentru punct de lucru pompieri 31-05-2017
30 / 2017 privind aprobarea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini si a documentației de atribuire, în vederea concesionarii, prin licitatie publică cu ofertă în plic sigilat, a suprafeței de 1000mp, teren situat în intravilanul Satului Parincea, Com. Parincea, Jud. Bacău, parte din domeniul privat al Comunei Parincea 31-05-2017
29 / 2017 privind "Înființare sistem de iluminat cu panouri solare fotovoltaice cu consum redus de energie în localitatea Vladnic, Com. Parincea, Jud. Bacau 31-05-2017
28 / 2017 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar la data de 31 martie 2017 31-05-2017
27 / 2017 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Hâncu Constantin - Cornel - primul supleant aflat pe lista PSD 31-05-2017
26 / 2017 privind aprobarea Statutului Comunei Parincea 28-04-2017
Înapoi