Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
12 / 2017 privind aprobarea lucrarilor suplimentare si a Devizului general pentru obiectivul de investitii "Amenajare targ saptamanal Sat Parincea, Comuna Parincea, Judetul Bacau", proiect finantat prin FEADER, masura 322 2017-02-28
11 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii "Extinderea si modernizarea retelei de alimentare cu energie electrica a sistemului de iluminat public in Comuna Parincea, Jud. Bacau". 2017-02-28
10 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii "Reabilitarea si modernizarea sistemului de iluminat public in Comuna Parincea, Judetul Bacau" 2017-02-28
9 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii "Reabilitare, modernizare, extindere si dotare - Liceul Tehnologic Georgeta Jurgea Cancicov Parincea, Comuna Parincea, Judetul Bacau" 2017-02-28
8 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii "Pod din beton armat peste Paraul Parincea, punct Durac Constantin, Comuna Parincea, Judetul Bacau 2017-02-28
7 / 2017 privind implementarea proiectului "Infiintarea sistemului public de alimentare cu apa in Comuna Parincea Judetul Bacau, "Infiintarea sistemului public de apa uzata(canalizare) in Comuna Parincea, Judetul Bacau 2017-02-28
6 / 2017 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar la data de 31 decembrie 2016 2017-02-28
5 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei-faza proiect tehnic-detalii de executie, aferenta obiectivului de investitii "Modernizare drumuri de interes local in Comuna Parincea, Judetul Bacau, L=3931ml 2017-01-26
1 / 2017 privind acoperirea definitiva a deficitului bugetar pe anul 2016 a sectiunii dezvoltare, in suma de 1071981,06, din excedentul anilor precedenti, al bugetului local 2017-01-11
25 / 2016 privind aprobarea noului Regulament de Organizare si Functionare a Consiliului Local al Comunei Parincea 2016-07-21
15 / 2017 pentru aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitare Bacau - ADIB 2017-02-28
14 / 2017 pentru aprobarea Actului aditional nr. 2 la Documentul de pozitie privind modul de implementare a proiectului "Sistem integrat de management al deseurilor solide in Judetul Bacau" 2017-02-28
4 / 2017 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru anul 2017 2017-01-26
3 / 2017 privind stabilirea taxei speciale de salubritate in Comuna Parincea pentru persoanele fizice, pentru anul 2017 2017-01-26
2 / 2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2017 2017-01-26
Înapoi