Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
24 / 2017 privind dezmembrarea unui imobil-teren in suprafata de 3420mp inscris in C.F. nr. 61277 - Parincea, proprietate publica a Comunei Parincea, Judetul Bacau 28-04-2017
23 / 2017 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al Comunei Parincea a unui imobil-teren in suprafata de 1000mp situat in intravilanul Satului Parincea, Comuna Parincea 28-04-2017
22 / 2017 privind stabilirea taxelor de pasunat, a taxelor de gloaba si a unor masuri pentru administrarea si exploatarea pasunii comunale, in anul 2017 28-04-2017
21 / 2017 privind decontarea de catre A.D.I.S. Bacau catre S.C. Compania Romprest S.A. la tariful unic de 317,73 ron/tona fara TVA, pentru colectarea deseurilor municipale din mediul urban, in perioada de tranzitie, pana la data operarii instalatiilor de deseuri municipale din Judetul Bacau 31-03-2017
20 / 2017 privind aprobarea achizitionarii serviciului de consultanta, asistenta si reprezentare juridica, pentru apararea intereselor Comunei Parincea, precum si ale autoritatilor administratiei publice locale din Comuna Parincea, in justitie 31-03-2017
19 / 2017 privind aprobarea functiilor publice, organigramei si statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Parincea si serviciile publice autofinantate aflate sub autoritatea Consiliului Local Parincea 31-03-2017
18 / 2017 privind stabilirea cotei de consum lunar de carburant pentru autoturismele din dotarea U.A.T. a Comunei Parincea 31-03-2017
17 / 2017 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Parincea, a listei de investitii, a bugetelor si listelor de investitii pentru serviciile publice subordonate Consiliului Local, precum si Programul de achizitii pentru anul 2017 31-03-2017
16 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii "Modernizare drumuri de interes local in Comuna Parincea, Judetul Bacau, L=3931ml 28-02-2017
15 / 2017 pentru aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitare Bacau - ADIB 28-02-2017
14 / 2017 pentru aprobarea Actului aditional nr. 2 la Documentul de pozitie privind modul de implementare a proiectului "Sistem integrat de management al deseurilor solide in Judetul Bacau" 28-02-2017
13 / 2017 privind avizarea intocmirii lucrarilor de expertizare si proiectare pentru lucrari de interes local la obiectivele: - Extindere constructie si modernizare sediu administrativ - Primarie - Expertiza tehnica Scoala Vladnic(veche) si Gradinita Parincea 28-02-2017
12 / 2017 privind aprobarea lucrarilor suplimentare si a Devizului general pentru obiectivul de investitii "Amenajare targ saptamanal Sat Parincea, Comuna Parincea, Judetul Bacau", proiect finantat prin FEADER, masura 322 28-02-2017
11 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii "Extinderea si modernizarea retelei de alimentare cu energie electrica a sistemului de iluminat public in Comuna Parincea, Jud. Bacau". 28-02-2017
10 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii "Reabilitarea si modernizarea sistemului de iluminat public in Comuna Parincea, Judetul Bacau" 28-02-2017
Înapoi