Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
9 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii "Reabilitare, modernizare, extindere si dotare - Liceul Tehnologic Georgeta Jurgea Cancicov Parincea, Comuna Parincea, Judetul Bacau" 28-02-2017
8 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii "Pod din beton armat peste Paraul Parincea, punct Durac Constantin, Comuna Parincea, Judetul Bacau 28-02-2017
7 / 2017 privind implementarea proiectului "Infiintarea sistemului public de alimentare cu apa in Comuna Parincea Judetul Bacau, "Infiintarea sistemului public de apa uzata(canalizare) in Comuna Parincea, Judetul Bacau 28-02-2017
6 / 2017 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar la data de 31 decembrie 2016 28-02-2017
5 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei-faza proiect tehnic-detalii de executie, aferenta obiectivului de investitii "Modernizare drumuri de interes local in Comuna Parincea, Judetul Bacau, L=3931ml 26-01-2017
4 / 2017 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru anul 2017 26-01-2017
3 / 2017 privind stabilirea taxei speciale de salubritate in Comuna Parincea pentru persoanele fizice, pentru anul 2017 26-01-2017
2 / 2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2017 26-01-2017
1 / 2017 privind acoperirea definitiva a deficitului bugetar pe anul 2016 a sectiunii dezvoltare, in suma de 1071981,06, din excedentul anilor precedenti, al bugetului local 11-01-2017
25 / 2016 privind aprobarea noului Regulament de Organizare si Functionare a Consiliului Local al Comunei Parincea 21-07-2016
2 / 2016 Hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2016 29-01-2016
Înapoi