Demografie

Demografia studiază fenomene și procese cu privire la numărul, repartiția geografică, structura, densitatea, mișcarea populației umane și compoziția ei pe grupe de vârstă. Aceastea se studiază cu ajutorul metodelor cantitative.

Situația demografică a României în ultimii ani arată o scădere a populației ca urmare a sporului natural negativ. În țara noastră, principalul grup etnic îl formează românii, aceștia reprezentând 88.9% din totalul populației, conform recensământului realizat în anul 2011. După români, următoarea comunitate etnică importantă este cea a maghiarilor, care reprezintă 6.5% din populație. Conform datelor oficiale, în România trăiesc 665.000 de rromi.

În ceea ce privește religia, cea mai mare parte a populației României se declară de religie

ortodoxă. De asemenea, importante comunități religioase ce aparțin altor religii decât ortodoxia sunt reprezentate de romano-catolici, protestanți, penticostali și greco-catolici. Astfel, populația creștină din România reprezintă 99.3% din totalul populației țării.

Datele statistice furnizate de Institutul Național de Statistică evidenţiază o scădere a populaţiei stabile din Județul Bacău în perioada dintre ultimele două recensăminte (1992 şi 2002), tendinţă care continuă şi în prezent. Faţă de situaţia existentă la recensământul din 2002, populaţia stabilă a Județului Bacău a înregistrat una dintre cele mai mari scăderi de la nivel național (12.0%).

Populaţia judeţului Bacău este repartizată în 3 municipii şi 5 oraşe, 85 de comune şi 491 sate.

 

DEMOGRAFIE

 

Evoluția populației din comuna Parincea

Evoluția populației din comuna Parincea prezintă un trend descendent în perioada 2008-2014, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică.

În anul 2014, populația comunei Parincea înregistra o valoare de 3739 locuitori, reprezentând 0.5% din totalul populației județului Bacău, respectiv 0.09% din totalul populației de la nivelul regiunii Nord-Est.

Raportat la anul 2008, populația comunei Parincea a scăzut cu 3.8% în anul 2014. Reducerea populației se datorează, în principal, migrației, care s-a accentuat puternic cu câțiva ani înainte de aderarea României la Uniunea Europeană, dar și după aderare. Un alt motiv al reducerii numărului de locuitori este sporul natural negativ, numărul persoanelor decedate fiind mai mare decât numărul celor născute vii. De asemenea, și mortalitatea infantilă accentuează reducerea populației. În România, acest fenomen demografic este la cele mai ridicate cote din întreaga Uniune Europeană.

În ceea ce privește distribuția populației din comună pe sexe, se observă că populația de sex masculin este mai numeroasă comparativ cu cea de sex feminin.

Comparativ cu anul 2008, în anul 2014 populația masculină a scăzut cu 2.5%, iar cea feminină cu 5.3%.

La nivel județean, populația a înregistrat o scădere cu 1.4% în anul 2014 comparativ cu anul 2008.

Scăderea populației este un fenomen întâlnit și la nivel național, astfel, România se află în al 26-lea an de declin demografic. Comparând rezultatele de la recensământul din 2002 cu cele de la recensământul din 2011, se poate observa că populația României a înregistrat o scădere cu 12.2%, fiind una dintre cele mai drastice scăderi de la nivelul Uniunii Europene.

Alarmant este faptul că în perioada următoare

se previzionează scăderi și mai accentuate ale numărului de locuitori din România, fenomen strâns legat și de reducerea ratei de natalitate.

Înapoi