Infrastructura

Infrastructura rutieră este elementul central într-un sistem de transport rutier. Aceasta poate fi definită ca fiind alcătuită din facilităţile, serviciile şi instalaţiile de bază necesare pentru funcţionarea transportului pe autostrăzi, şosele şi străzi. Infrastructura rutieră este un domeniu vast şi include utilizarea terenului şi planificarea reţelei, (re)construcţia şi proiectarea secţiunilor de drum şi a intersecţiilor, semnalizarea şi marcajele, menţinerea şi, în egală măsură, proceduri de asigurare a calităţii cum ar fi auditurile, analizele de impact şi inspecţiile privind siguranţa.

Crearea și modernizarea infrastructurii rutiere locale și a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, constituie elemente de bază pentru comunitatea rurală. Acestea sunt necesare pentru a asigura condiții de sănătate, protecția mediului și, în general, condiții optime de trai.

Situația actuală a României indică faptul că este nevoie de dezvoltarea infrastructurii de bază şi servicii în zonele rurale. România, la nivelul anului 2011, dispunea de o rețea de drumuri comunale, cu o lungime de 31.639 km, din care 48.0% erau drumuri pietruite şi 29.0% drumuri de pământ (fiind de multe ori impracticabile în perioadele cu precipitaţii).

În comuna Parincea, există 38 km de drum județean, dintre care 24 km sunt asfaltați, iar 14 km sunt pietruiți. Potrivit datelor furnizate de Administrația Publică Locală, 37 km sunt în stare bună, iar 1 km din totalul lungimii necesită reabilitare.

De asemenea, comuna este străbătută de drumuri comunale, cu o lungime de 23 km, dintre care 6 km sunt asfaltați și sunt în stare bună, iar 17 km sunt pietruiți și necesită reabilitare.

Drumurile sătești și de exploatare au o lungime de 56 km și sunt pietruite în proporție de 70.0%. Pentru îmbunătățirea acestora este necesară reprofilarea și pietruirea întregii suprafețe.

Potrivit datelor furnizate de Primăria Parincea, pe teritoriul comunei nu există nici un drum național sau forestier.

 

Circulație și transporturi

Potrivit Planului Urbanistic General, teritoriul administrativ al comunei Parincea este străbătut de următoarele căi de comunicații:

 Drumurile județene DJ 252, DJ 252A, DJ252F și DJ 243B;

 Drumurile comunale DC 92, DC 87A, DC 81 și DC 78.

Existența drumurilor județene care traversează comuna facilitează legăturile de intercondiționalitate cu celelalte localități din județul Bacău.

Drumul județean DJ 252 traversează comuna Parincea de la Nord la Sud și face legătura cu comunele învecinate Pâncești și Ungureni. Legătura cu comuna Ungureni se face indirect prin intermediul drumului județean DJ 252F. Suprastructura drumului este o îmbrăcăminte asfaltică ușoară, drumul fiind compus din două benzi de circulație. Razele minime ale racordărilor în plan sunt de 20 m, iar declivitățile nu depășesc 9.0%.

Drumul județean DJ 252A are originea din drumul județean DJ 252 și face legătura între satele Mileștii de Sus, Mileștii de Jos, Văleni și comuna Horgești. Suprastructura drumului este din asfalt pe o lungime de 3.35 km, diferența fiind din balast.

Drumul județean DJ 252F are originea din drumul județean DJ 252 și face legătura între Parincea și comuna Ungureni. Drumul are două benzi de circulație, razele minime ale racordărilor în plan fiind de 20 m, iar declivitatea maximă de 9.0%.

Drumul județean DJ 243B face legătura între satele Parincea, Poieni, Năstăseni și comuna Vultureni. Suprastructura este din balast, are două benzi de circulație, razele minime ale racordărilor în plan sunt de 25 m, iar declivitatea maximă este de 10.2%.

Drumul comunal DC 92 are originea din drumul județean DJ 252, este situat în satul Nănești și face legătura cu comuna Horgești. Drumul, din pământ, are o singură bandă de circulație și este impracticabil.

Drumul comunal DC 87A asigură legătura între satele Mileștii de Sus și Mileștii de Jos, intersectându-se cu drumul județean DJ 252A. Drumul are o singură bandă de circulație.

Drumul comunal DC 81 are originea din drumul județean DJ 243B și face legătura între satul Poieni și satele Barna și Satu Nou.

 

Drumul comunal DC 78 asigură legătura între satul Vladnic și satul Ghilăvești din comuna Vultureni, având originea din drumul județean DJ 252. Drumul traversează întregul sat Vladnic pe direcția Est, iar spre Sud face legătura cu hotarul comunei Pincești, prin drumul județean DJ 252.

Drumurile locale, cu excepția drumurilor mentionate anterior, sunt în general pietruite, fiind greu practicabile pe timp nefavorabil, putând servi pentru circulația căruțelor și atelajelor agricole. Acestea au o platformă cuprinsă între 4 și 6 metri.

În comuna Parincea, ulițele au lungimi cuprinse între 10 m și 2000 m și platforme de cca 2 m până la 12 m. Circulația pieonală se desfașoară în majoritate pe drumuri sătești (ulițe), în comună nefiind amenajate trotuare, excepție facând centrul administrativ din teritoriu.

În concluzie, se poate spune că Parincea are o rețea de drumuri caracteristică unei zone de deal. Trama stradală, neorganizată în mare parte, este într-o stare rea și prezintă profile longitudinale și transversale necorespunzătoare datorită reliefului local.

Transportul de marfă se efectuează cu ajutorul mijloacelor de transport ale societăților comerciale existente. Comuna Parincea nu beneficiază de spații de garare și parcare amenajată, parcarea și gararea făcându-se în incinta societăților comerciale și a gospodăriilor existente. În concluzie, se poate observa că această comună are relații de transport pe care le întreține cu localitățile din teritoriu.

Dirijarea circulației în comuna Parincea se realizează prin intermediul indicatoarelor rutiere.

Comuna Parincea are o rețea de drumuri necorespunzătoare din punct de vedere tehnic. Din păcate, această rețea nu permite desfășurarea circulației în condiții de siguranță, din contră, stânjenește și chiar blochează desfașurarea activităților economice. De asemenea, rețeaua de drumuri precară are repercursiuni grave din punct de vedere social, cum ar fi împiedicarea sau accesul dificil la diferite instituții de interes public.

Potrivit Planului Urbanistic General, în ultima vreme, drumurile comunei Parincea au fost afectate de ploi, circulația pe unele dintre ele fiind foarte dificilă.

Înapoi