Caracteristici geotehnice

Caracteristici geomorfologice

Comuna Parincea este situată într-o zonă colineară aparținând interfluviului Siret-Berheci. Afluenții stângi ai Siretului, precum pârâul Răcătău, au pătruns adânc în acest interfluviu și l-au fragmentat în culuri secundare a căror altitudine coboară treptat spre Siret.

Deși straturile geologice sunt monoclinare către Sud și Sud-Est, formele structurale de relief nu sunt prea frecvente, datorită friabilității mari a rocilor. Totuși, ele apar sub formă de platouri structurale, pe interfluviul Siret-Răcătau, datorită unui orizont de cinerite andezitice mai rezistente la eroziune, precum și sub formă de cueste.

Un alt element care caracterizează relieful la nivelul versanților îl reprezintă degradările acestora, în special prin eroziunea torențială care îmbracă toată gama de forme favorizate de o structură geologică adecvată (faciesul friabil și alternanță de straturi) și de pante relativ mari.

Caracteristici geologice

Uneori, zona se caracterizează prin prezența rocii de bază de varstă Pilocen inferioare (mai ales meotiene) în aflorimente deschise la zi. Aceasta este constituită din formațiuni friabile, argilo-marnoase și nisipoase cu înclinare slabă spre Sud și Sud-Est. Peste acestea sunt dispuse în discordanță de sedimente depuneri Cuaternare, de regulă nisipuri prăfoase sau argiloase.

Relațiile în teritoriu

Comuna Parincea este situată în partea de Sud-Est a județului Bacău, la o distanță de 28 km față de Municipiul Bacău.

Comuna Parincea se învecinează cu teritoriul administrativ al următoarelor localități:

În Nord cu teritoriul administrativ al comunei Ungureni;

În Sud cu teritoriile administrative ale comunelor Pincești și Horgești;

În Vest cu teritoriul administrativ al comunei Tamaș;

În Est cu teritoriul administrativ al comunelor Filipești, Vultureni și Oncești.

Comuna Parincea are în componență 10 sate: Parincea, Barna, Mileștii de Jos, Mileștii de Sus, Nănești, Năstăseni, Poieni, Satu Nou, Văleni și Vladnic.

Relația comunei Parincea cu localitățile învecinate se realizează prin:

Drumurile județene DJ 252, DJ 252A, DJ 252F și DJ 243B;

Drumurile comunale DC 78, DC 81, DC 87A și DC 92.

Între satele comunei Parincea, circulația se realizează pe drumurile locale și comunale.

Înapoi